Øyagata 24 Gaupne

Prosjekt: Lågblokk i 3 etasjer med 13 stk leilegheiter
Tiltakshavar: Fuhr Eigedom
Byggeår: 2018/2019
Oppdragsgivar: Fuhr Bygg as - sjå innom heimesida deira for bilder og meir info om prosjektet.
Info: Arkitekturprosjektering, utforming og planlegging, prosjekteringsleiing. Utarbeida grunnlag for ansatte med kontrollldokumentasjon. Rådgjeving under utførelse.

Øyagata 21.03.2017BM - Picture # 5.jpg
Gasta Design