Tenester

Planlegging og teikning av nye hus eller tilbygg, hytter, garasjer, næringsbygg.

Ynskjer du synfaring, kjem eg og  ser på tomta i lag med deg.

Teiknar opp eksisterande bygningar , etter oppmåling eller frå gamle teikningar.

Teiknar bygget ditt digitalt slik at du får ein detaljert 3D modell.

Set opp kalkylar som grunnlag for søknad om lån og tilskot.

Hjelper til med byggesøknader og all dokumentasjon mot kommunen.

Vil du søke som sjølvbyggar, ordnar eg alt av papir for deg.

Gir veiledning til sjølvbyggar under byggeprosessen.

Rådgjeving og byggeleiing for bedrifter og private kundar.

Set opp kalkylar som grunnlag for søknad om lån og tilskot.

Hjelper til med å innhente prisar på ditt prosjekt.

Utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttettheit.